Stránka je v rekonštrukcii

 

 

 

Kontakty

 

Obchodné meno:

WOOD, spol. s r. o.

IČO:

31426875

Sídlo:

956 05 Radošina, Piešťanská 7/6

Prevádzka:

956 05 Radošina, Piešťanská 7/6

– telefón:

038/539 83 14-5

– fax:

038/539 83 13

 

 

Šľachtenie a výskum poľných plodín a výroba

 

Ing. Michal Kaplár:

 09 11 71 56 22