Wood Radošina

Poľnohospodárska výroba
Predaj poľnohospodárskej techniky
Výroba a spracovanie osív

Kto sme?

Spoločnosť WOOD spol. s.r.o. sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou, spracovaniu osív a predaju poľnohospodárskej techniky a strojov.